Filmanmeldelse: Klokt fra den andre siden av kloden

foto