• Maren og Charlotte Wallevik Hansen lager musikk vår anmelder ikke klarer å motstå. FOTO: Eva Myklebust

En aldri så liten sensasjon