• Marius Løkse og Toril Hægeland ble godt mottatt av de eldre da de framførte sanger av Alf Prøysen. Aller bakerst sitter Sigrun Berg som reagerer sterkt på at konsertordningen kan bli kuttet. FOTO: Torgeir Eikeland

«Skal vi sture i hver vår krok?!»

Kulturrullatoren tilbyr i år 1400 arrangementer for eldre i Kristiansand. Nå foreslår regjeringen at sykepleierne synger for de eldre i stedet.