• Erlend H. Larsen er kunstnerisk konsulent for utsmykningen av Torridal skole. Nå er skolen en byggeplass, men neste år skal det stå ferdig ny skole for barnetrinnet. Skolegården skal utsmykkes for 566.000 kroner. FOTO: Eva Myklebust

Skal utsmykke skolegården for 566.000 kroner

— Kunsten skal innby til aktivitet, samtidig som det ikke blir et rent lekeapparat, sier kunstnerisk konsulent Erlend H. Larsen.