• Den tette monteringen gjør at det blir plass til mange verk, men vanskeligere å se dem individuelt. FOTO: Johan Otto Weisser

Nytt blikk på unik samling

Art is not an intellectual way of thinking
Glemte tegninger fra beatkulturen i San Francisco
Kuratert av Mette-Line Pedersen og Cecilie Nissen
Kristiansand Kunsthall
28.06-24.08.14