• Silobygningen fra 1934 er regulert til bevaring. Fordi den ikke kan rives blir verdien lavere enn den ellers kunne vært. FOTO: Kjartan Bjelland

Siloen er null verdt

Kystverket har godkjent nulltaksten på silobygningen. Dermed kan den fritt byttes bort og bli Kunstsilo.