Til å le og gråte av

Vellykka byhistorie gjennom mellom 300 og 400 år.