Midtens rike, maktens rike

En velskrevet og opplysende beretning om dagens Kina.