• Mårten Juvastøl Havre FOTO: Forlaget

Sjarmerande sørlandskrim

Det oppstår mange spesielle situasjoner ved at forfattaren lar personar operere på to tidsplan samtidig.