• «Doktor Drage» (Isabelle Aabel t.v.) og festivalsjef Andrea Louise Bang har bygget et nytt sykehus på Tangen. FOTO: Kristin Ellefsen

Dragefestival med sykehus

I fjor kom 2–3000 mennesker til Dragefestivalen på Tangen. Til helgen setter de også opp sykehus for skadde drager.