Til fiendeland for freden

De menneskelige aspektene i en situasjon der rollene som okkupanter og okkuperte var byttet om mellom tyskere og nordmenn, er interessante.