Marin og Marie

Marin og Marie (15) har begge søkt på musikklinja på Vågsdbygd videregående skole.