• Bygdebok: Foran bygdemuseet på Lunde, som folkeminnegransker Peter Lunde var med og bygde opp, stråler de fornøyde bokutgiverne av "Ikkje te å tru". F.v. Oddbjørn Eikestøl, Aslaug Bakke og Torvald Hellum, som har modernisert Peter Lundes samlinger av folkeminne, eventyr og målføre fra Søgne, og gitt den ut i en ny, rikt illustrert praktbok. FOTO: Janne Birgitte Prestvold

Ikkje te å tru – en kjærlighetssang til Søgne

Med "Ikkje te å tru" sikter utgiverne av den nye praktboka fra Søgne seg inn på hedersplassen i bokhylla – ved siden av Bibelen og Snorres kongesagaer.