• KOKO: Øyas pressetalsmann Jonas Prangerød mener det må være takhøyde nok til å kunne sette spørsmålstegn ved de mange selvmotsigende uttalelsene som har vært å spore hos Svein Bjørge. FOTO: SCANPIX

Øya harselerer med Bjørge

Lei av alt listemaset? På Øyas hjemmesider har de foretatt en uhøytidelig kroning av Hovegeneral Svein Bjørges selvmotsigende uttalelser i media.