Kroppsfiksert litteraturforskning skal bidra til kjønnspolitisk refleksjon