- En drømmerolle

Rune Andersen skal spille byorginalen ”Kjutta”.