Lindsay Lohan: – Framtiden er åpen

Det ser ikke ut til at 23 år gamle Lindsay Lohan vil ha for mange fastlagte planer når det gjelder framtiden.