• INFORMERTE: Kulturdirektør Stein Tore Sorthe ga styret i Lille-Cultiva en grundig orientering om planer for mulige kulturanlegg i Kristiansand. Fra venstre: forretningsfører Knut Dannevig, styremedlemmene Solveig Solbakken, Stine Meltevik, Oddvar Hodne, og styreleder Jan Oksum. FOTO: Reidar Kollstad

Ber Lille-Cultiva bli mer aktiv

— Skal dere jobbe etter dagens retningslinjer, kan dere bli arbeidsledige ganske lenge. Dere bør vurdere å bli mer aktive.