• Gunvald Opstad og Agnes Repstad fronter kulturfolkets aksjon mot riving av gamle Agder Teater. FOTO: Torgeir Eikeland

Aksjonerer for å redde gamle Agder Teater

Gamle Agder Teater med Henrik Finnes relieffvegg er vedtatt revet. Nå aksjonerer Kristiansands kulturliv for å redde byens største utendørs kunstverk.