• F.v. Knut Mæsel, Inger Johanne Mæsel og Jan Henrik Munksgaard inne på tunet i Tordenskjoldsgate 52. I bakgrunnen hospitalsbygningen som ble tatt i bruk i 1722. FOTO: Kristin Ellefsen

Vanskelige eldre ble truet med gapestokk

Hvis de gamle klagde på maten kunne de straffes med gapestokk. Dette står å lese i den nyeste boka i Rusletur-serien.