Filmsalget faller

86.000 solgte dvd-er av «Kautokeino-opprøret» er ikke nok til å veie opp for et stadig synkende filmsalg i Norge.