Rekordår for barnefilm

2009 er tidenes beste år for norsk barnefilm.