• Harald Sødal (Krf) har fått med seg partigruppa på å plassere Jens Bjørneboes plass her ved jernbanestasjonen. Her er han sammen med poeten Atle Håland som i 2014 hengte opp skilt med «Jens Bjørneboes plass» her. FOTO: Kjartan Bjelland

Protesterer mot å legge Bjørneboe til domkirka

Rådmannen innstiller på at Jens Bjørneboes plass skal ligge mellom domkirka og biblioteket. Harald Sødal og Krf er fortsatt helt imot.