Poetisk reise gjennom verdens rom

Boka sprenger alle grenser for hva vi forbinder med et episk dikt.