• BLAUDE KONSONANTER: - Det handler om å holde på den dialekten vi har, sier universitetsbibliotekar Birgitte Kleivset. Nå samler hun alle de utrydningstruede blaude ordene i en ordliste for å unngå at de dør ut. Her er Kleivset i Ravnedalen i Kristiansand.

- Er vi flaue over bløte konsonanter?

Sier du kake i stedet for kage? Sitte i stedet for sidde? Da irriterer du vettet av universitetsbibliotekar Birgitte Kleivset.