Spennende debutant

En trussel om ikke å finne seg selv, det er sterk kost i individualismens tidsalder.