Habil og effektiv

Habil og effektiv krim fra Oslo omkring temaene drap og sjekkemarkedet på internett.