• Olaug Nilssen FOTO: Forlaget

Å vere mor til eit autistisk barn

Sonen syng: «Jeg tror jeg elsker deg». Mora snur seg og seier: «Eg elskar deg òg». Men så kjem ho på kvar det kjem ifrå. Det er ei strofe frå ein song.