F.v. Kurt Tange Jensen og Tore Løvland fra kommunen som tilbyr lekeplass i Bendiksbukta til Dirty Old Town ved Mira Svartnes Thorsen, Jan Kenneth Transeth og Ingunn Bernhardsdottir Engen. F.v. Kurt Tange Jensen og Tore Løvland fra kommunen som tilbyr lekeplass i Bendiksbukta til Dirty Old Town ved Mira Svartnes Thorsen, Jan Kenneth Transeth og Ingunn Bernhardsdottir Engen. Foto: Kristin Ellefsen

Festival hele sommeren i Bendiksbukta