• I løpet av sommerens kampanje har 24.000 mennesker blitt med i Amnestys SMS-nettverk, men en glipp av TV 3 gjorde at mange små barn har sett de sterke bildene fra reklamefilmen. FOTO: Amnesty

TV 3 beklager feil sendetid på reklame-dødsstraff

TV 3 legger seg langflate etter at sterke Amnesty-reklamer er blitt sendt for tidlig på kvelden.