Konsertfantomene i 2008

Det største konsertfantomet dro inn nesten to milliarder.