Sørlendinger inntar NRK1

Tre søndager på sensommeren nærmest kupper sørlendinger NRKs hovedfjernsynskanal NRK1 med programmet «Åpen himmel».