• Kilden regner med at 14.000 publikummere vil se "Reisen til julestjernen" før den tas av plakaten. FOTO: Kjartan Bjelland

"Reisen til julestjernen" med rekord