• KAPERTIDEN: Fra 1807 til 1814 kunne norske fiskere og bønder utruste småbåter med kanoner, og borde sivile handelsskip, med kongens tillatelse. FOTO: Fra filmen

Ønsker kaperfokus ved 1814-jubileum

Skaperne av dokumentarfilmen "Med rett til å kapre" ønsker å invitere fylkeskommunen og politikerne i Kristiansand til samarbeid om grunnlovsjubileet neste år.