• Leder av Naturvernforbundet i Kristiansand, Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (nr. to fra venstre), har fått med seg Mari Olafson Lundemo (Vest-Agder-museet), Erlend Falkgjerdet (Midt-Agder Friluftsråd) og Danckert Monrad-Krohn (Kristiansand kino) for å gjøre et kulturløft for byens skoleungdom. Grønn Hverdag, Agder naturmuseum og Botanisk hage, Stiftelsen Arkivet og Kristiansand kunsthall er også med på oppropet. FOTO: Kjetil Samuelsen

Ønsker gratis buss for skoler og SFO

Disse fire vil ha Kristiansands 10.000 grunnskoleelever ut av klasserommene, inn på bussen og ut til byens mange kulturinstitusjoner.