Håper på spillefilm innen to år

Lederen for Sørnorsk filmsenter er glad for at det ikke kun tenkes dokumentar og kortfilm, men at filmfolket på Sørlandet også våger å tenke spillefilm.