• Øystein Lønn FOTO: Forlaget

En episk seilas

Øystein Lønn henter en verden opp fra havet.