Kultur

Får nesten halvparten av de offentlige midlene

foto
For skoleåret 2016/2017 fikk Vest-Agder fylkeskommune 8 160 659 kroner av den offentlige kultursatsingen «DKS» til å distribuere innad fylket. Av den totale summen gikk 3 477 725 kroner (42,6 prosent) til å kjøpe scenekunsttilbud hos Kilden teater, som selv er offentlig eid. Foto: Kollstad, Reidar