• Kilden vil likevel ikke opprette et datterselskap. Bildet er fra en 17. mai konsert med KSO. Konserter med KSO regnes ikke som økonomisk aktivitet, og er dermed berettiget momskompensasjon. Men dersom KSO hadde hyret inn en populær solist, kan konserten regnes som et kommersielt arrangement som ikke gir rett til momskompensasjon. FOTO: Kjartan Bjelland

Kilden skrinlegger datterselskap

Som følge av momssaken har Kilden vurdert å skille ut en del av virksomheten i et eget selskap. Det blir det ikke noe av.