- Verden har aldri hatt en poet som har nådd så langt ut som Dylan

foto