- Når folk ikke forstår diktet mitt, er det kanskje jeg som ikke har uttrykt meg klart nok