LILLESAND/OSLO: — Lillesand blir vårt Grimstad. Lillesand har et fint sørlandsmiljø og har tatt vare på de gamle husene. Det sier Hege Stabell, location manager i NRK Drama. Hun er fra Arendal, og kjenner godt til alle sørlandsbyene. Når «Den unge Ibsen - en udødelig mann» skal filmatiseres, står selvfølgelig Grimstad sentralt med den gamle apotekergården der Ibsen jobbet. Men i Grimstad er ikke den gamle bebyggelsen like godt bevart som i Lillesand. Derfor er Lillesand valgt til opptak i tre dager fra 15. juni rundt Tollboden, rådhuset og museet. Det skal også gjøres opptak i deler av Nygårdsgaten og andre steder i Lillesand sentrum. I hovedrollen som Ibsen spiller Anders Baasmo Christiansen, kjent fra bl.a. Buddy. Kjersti Holmen, Sven Nordin og Wenche Foss har andre store roller. Dette er et ledd i NRKs store satsing i forbindelse med Ibsenjubileet 2006.- Vi lager et lappeteppe av den tiden vi skal tilbake til, ca. 1835-1850. Vi jukser sammen sørlandsbyer, forteller produsent Tore Bergstrøm. Det er et manus av dramatikeren Silje Senje som skal filmes i en serie som skal gå over tre timelange episoder, og ta for seg Ibsen fra han var syv år til han var 19-20 år. Hva slags krefter formet Henrik Ibsens personlighet og verk? Hvor fant han temaene han stadig vender tilbake til? Disse spørsmålene var utgangspunktet for Siri Senjes arbeid med «Den unge Ibsen». Svarene fant hun i dikterens første år på 1830-tallet:En bråbegavet gutt vokser opp i en av Skiens rikeste kremmerfamilier. Alt ligger til rette for Henriks strålende fremtid, da familien som ved et lynnedslag kastes ut i økonomisk ruin, fattigdom og skam. Far finner ikke arbeid, men derimot lindring i flasken. Mor låser seg forbitret inne i sin egen dukkeverden. Henriks kjæreste drøm er å bruke sine evner, studere i Christiania, skape seg et annet liv. I stedet må han avslutte skolen som 15-åring og slave som apotekerlærling i lilleputtbyen Grimstad. I sin ensomhet finner han trøst hos kjøkkenpiken. Han må betale dyrt for varmen når hun blir med barn og hans far slår hånden av ham.Men drømmen vil ikke dø. Henrik fullfører læretiden, skaffer seg arbeid i Grimstad, finner likesinnede som dyrker vennskapet, litteraturen og revolusjonen. Han leser latin hver natt, han forelsker seg, han finner sitt egentlige kall: Som 21-åring skriver han sitt første drama, om den utskjelte romerske opprøreren Catilina og får det trykket. Etter seks år i eksil i småbyen kan den nyslåtte dikteren sette kurs mot hovedstaden og det nye livet!Dette er historien som skal filmes. Opptakene starter i Oslo i slutten av mars, og det er ikke bestemt dato for sending..