• Konservator Endre Wrånes (t.v.) og styremedlem i Forsvarshistorisk forening Tormod Christiansen slår fast at den nye veien er planlagt å gå nøyaktig her hvor den unike bunkeren ligger. FOTO: Torgeir Eikeland

Vest-Agder museet vil verne unike bunkeranlegg

Unike bunkeranlegg kan gå i lufta når det bygges ny vei forbi kanonmuseet på Møvik. Forsvarshistorisk forening og Vest-Agder-museet engasjerer seg for vern.