Helge Hernes: Folket og hyrdene. Et program for levende menigheter.