Ingen fremtid i fortid

Det har vært en katastrofal prosess og femten år har den tatt. Prosessen i seg selv burde vært på museum.