• FOTO: SCANPIX

Sigvart Dagsland vil ha navnet sitt i fred

Artisten Sigvart Dagsland likte dårlig at et hjelpemiddel for demente fikk navnet Sigvart Dagsplan.