Lager protest for å holde angsten på avstand

foto