Støv kommer fra ting, ting kommer fra oss, vi kommer fra støv