• ANDORSENGÅRDEN: Kunsthistoriker Tone Klev Furnes foran Andorsengården, hvor Amaldus Nielsen-samlingen blir oppbevart i byggets andre etasje. I 2005 donerte Nielsens barnebarn, Ellen Wangensteen, 66 verk til kommunen. Fordi hun visste at bygget ikke hadde moderne musealt utstyr, donerte hun samtidig et millionbeløp som skulle sørge for at samlingen ble godt ivaretatt og utnyttet. FOTO: Hanne Christine Borø

Lager egen plan for Nielsen-samlingen

Nå skal Vest-Agder Museet Mandal utarbeide en plan for hvordan de 140 verkene til Amaldus Nielsen best kan ivaretas.