• UNIK UTVIKLING: Siden forsvaret forlot Odderøya, har det vokst fram et unikt kunst- og kulturmiljø. Øya er sentral i kommunens nye kulturstrategi, og nå jobbes det med en helhetlig utviklingsplan. FOTO: Reidar Kollstad

Lager ny strategi for utvikling av Odderøya

— Vårt mål er å skape en klar og konsistent utleiepolitikk på Odderøya, sier teknisk direktør Ragnar Evensen.